Skip to main content
esn people with flags
Logo person
10/05/2023
12/05/2023
Icon Location of activity
Lublin
Poland
Logo person
42
total
participants
Goal of the Activity

Pierwsze spotkanie uczestników 9 ESN-ów uczelni koalicji ESN Athena. Inaguracja, podpisanie dokumentów, warsztaty i planowanie rozwoju projektów koalicji.

Description

Trzydniowa konferencja w ramach koalicji ESN Athena. Warsztaty soft i hard skills, zapoznanie się z kulturą Lubelską poprzez City Game i inne. Dyskusje, prezentacji Lubelskich organizacji, władz miasta i przedstawicieli biorących udział w koalicji ESN-ów. 

Logo of the SDG Goal 4 Logo of the SDG Goal 8 Logo of the SDG Goal 10 Logo of the SDG Goal 11 Logo of the SDG Goal 12 Logo of the SDG Goal 13 Logo of the SDG Goal 16 Logo of the SDG Goal 17
By organising this activity, the organisers want to contribute to the following Sustainable Development Goals
Objectives
Counter Stereotypes & Embrace Cultural Differences
Entrepreneurship & Career Development
Foster Active Citizenship & Volunteering
Foster Europe and European Citizenship
Reducing Waste and Promoting Recycling
Recognition of Skills
Showcase Cultural Heritage
Social and Cultural Integration in Local Community
Support Language Learning
Slow and Sustainable Tourism
Youth Rights and Democratic Participation
This activity was organised by:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej