Logo person
10/03/2020
Icon Location of activity
České Budějovice
Czechia
Logo person
81
total
participants
Causes covered by this activity
Objective / Goal of the activity

Give Turkish students the opportunity to introduce their country and culture, their customs and usages and everyday life in their country.

***

Dát prostor Tureckým studentům představit svou zemi a kulturu, své zvyky a obyčeje a každodenní život ve své zemi.

Description

We asked students from Turkey to prepare a presentation about their culture and country with a tasting of traditional dishes. The presentation had several parts (general information about the location, population, currency - history - inventions and celebrities - attractions - tourist attractions - what you should know about the country and its population - basic Turkish phrases). The presentation was followed by a tasting of traditional Turkish food with an explanation of the occasions on which the food is served and what the dining looks like. Allergens have been reported for meals. This was followed by a short demonstration of Turkish dances. The evening had to be completed by 10 pm, as there are private apartments above the company, whose residents have an agreement with the company to minimize noise after 10 pm.

***

Oslovili jsme studenty z Turecka, zda by připravili prezentaci o své kultuře a zemi s ochutnávkou tradičních jídel. Prezentace měla několik částí (obecné informace o poloze, obyvatelstvu, měně - historie - vynálezy a slavné osobnosti - zajímavosti - turisticky atraktivní místa - co byste o zemi a jejím obyvatelstvu měli vědět - základní turecké fráze). Po prezentaci následovala ochutnávka tradičního tureckého jídla i s vysvětlením, při jakých příležitostech se jídlo podává a jak vypadá stolování. U jídel byly sepsány alergeny. Poté následovala krátká ukázka tureckých tanců. Večer musel být ukončen do 22 hodiny večerní, neboť nad podnikem se nachází soukromé byty, jejichž obyvatelé mají s podnikem dohodu o minimalizaci hluku po 22 hodině.

Result of the activity

Turkish students prepared a presentation and tasting of their national dishes and introduced their country, culture, religion and customs.

***

Turečtí studenti připravili prezentaci a ochutnávku svých národních jídel a představili svou zemi, kulturu, náboženství i zvyky.

This activity was organised by: